Ta första steget

Att ta första steget till  fysisk aktivitet kan och är ett stort steg  att ta. Många tycker det känns jobbigt i början. Men det är för att de börjar för hårt med långa och tunga träningspass. Börja med korta lättare pass. För vissa räcker det med att ta korta promenader i början för att senare öka i längd och intesitet.

Träningen kommer att göra att ni till en början kommer känna att ni har ont överallt och det mina vänner betyder att musklerna i er kropp börjar aktiveras. Det är denna tröskel som måste övervinnas för att träningen ska börja ge de resultat som ni vill ha.


Känn dig starkare, bli starkare!

Några punkter för att få din hjärna och att du ska börja gilla träning:


Undvik tvång! Din hjärna vill inte tvinga dig ut i löparspåret eller till gymmet. Börja träna det som du själv och din hjärna tycker är roligt.


Sätt inte upp för svåra mål från början. Din hjärna kommer att säga till dig att du inte duger till för att utföra träningen och då kommer du inte tycka det är roligt att träna. Så sätt upp lätta mål i början


Tänk på träning även då du inte är i gymmet, simhallen eller ute i löparspåret


Varför ska jag träna?

Ja, varför ska du träna? Känner du att du inte orkar med vardagen eller fritiden och känner dig stressad? Ja då är det dags att skaffa en personlig tränare och coach som kan pusha dig i rätt riktning.

Tar du första steget till träningen så kommer du att orka mer tack vare att du får mer syre i blodet, du får mer muskler och din hjärna blir piggare! Studier har även påvisat att "soffpotatisar" kan öka sin IQ genom att styrketräna.


Varör ska äldre träna?

I vårt limbiska system i hjärnan finns en del som heter hippocampus.

Hippocampus spelar en stor roll för korttidsminnet samt bildandet av nya minnen. Hippocampus möjliggör bland annat vår förmåga att orientera oss rumsligen, särskilt när det gäller att ta sig fram och tillbaka i ett tidigare okänt område. Inga minnen lagras i hippocampus, hippocampus agerar snarare som en kopplingsstation som förbinder associationsbanor mellan de olika delarna av hjärnan. Denna funktion försämras när ni blir äldre. En forskningsstudie 2009 påvisar att äldre som tränat har större hippocampus och bättre minne än de försökspersoner som inte tränat.

Liknade försök har gjorts på barn i 10-års åldern och där påvisas att 20 minuter motion före att olika uppgifter skulle lösas gjorde att att de fick mer rätta svar än de som fick sitta still i 20mminuter innan de fick samma uppgifter.

Slutsats: Så med facit i hand så kan nog motion och träning för personer i alla åldrar bidra till att öka antal korrekta beslut som tas i den vardagliga verksamheten.